fredag 20 april 2012

Välkommen till denna sida. Och till den nya bloggen...


Du är varmt välkommen till den här bloggen Nya tidens tankar! Se dig omkring här och läs det som passar för dig.Jag skriver dock inget nytt längre på denna sida.
Nya och gamla läsare hälsas välkomna till Herkules Light blog.
(Bilderna ovan om tema kring Venus på den "nya" bloggen. Också mkt om temat relationer - kärlek senaste tiden.
Som alltid speglar jag en hel del kring aktuella inflytanden i energier och vår tids utveckling på olika nivåer av utveckling.

torsdag 26 januari 2012

Valet av ny s-ordförande en besvikelse på många sätt. Nu missar partiet ytterligare chanser till god förnyelse


Jag kanske tar det här lite väl långt, men jag känner faktiskt stark besvikelse över hur socialdemokraterna hanterat den här situationen. (Bild; Hägglunds stridsvagnar. Hägglunds som nye S-ordför vurmar för speciellt, enligt nyhetsmedia)

Inte för min egen del. Inte för valet av partiordförande i sig, som person. Han är säkert en bra kille. Men tyvärr har man nu missat ytterligare ett gyllene tillfälle att både förnya sin roll som parti och sin politiska inriktning mer på allvar. Och visa en mer gedigen, verklighetsöverensstämmande och nytänkande värdegrund. Som många väljare egentligen längtar efter. och saknar i dagens politik, oavsett parti.
Jag tror som jag skrivit nyligen att detta har en djupare grund. I vår nationsenergi och en mer övergripande vilja till sund utveckling, äkta enhet och framtidstro.

Det här blir en kompromiss, igen. Egentligen mest för att gjuta lugn över stridigheternas svallvågor. Men också för att gå till mötes regeringsstyret. Det hade jag lite på känn nyligen, eller rättare sagt var orolig för, att mycket av det som skedde bakom kulisserna var långt mer omfattande viktigt än de här tillsynes ändlösa diskussionerna kring sossarnas ledning som först i media senaste veckorna.

Då tänker jag på det avtal som nu regeringen precis idag fått med sossarna, att gå med på paktavtalet kring EUs högriskfond. För att bevara dess maktmonopol. Som tyvärr också har ett annat dolt motiv, att leda Sverige in i EMU och den europeiska centralstyrda valutan, något som också tas upp av bl a Miljöpartiets språkrör Fridolin. (se vidare här AB)

Egentligen är det högst märkligt att moderaterna som säger sig vara så mkt för "individens frihet" och valfrihet etc, basunerar ut ständigt nya begränsningar av den mänskliga friheten. T ex genom ökad EU-anslutning inom valutafrågorna och tidigare det alltmer omfattande övervakningssystemet, FRA.

Men där har S under lång tid varit och tycks också fortsätta förbli en god medspelare. Trots alla sina påståenden om olikhet i jämförelse med de borgerliga, trots allt tal om sanning, rättvisa osv. Frågan är om det som egentligen skiljer ut dessa maktspelarpartier kunde kommit mer klart i dagen i detta läge udner denna period. Jag tror det fanns en sådan möjlighet, men att den har motarbetats och motverkats.

Jag måste säga att det dessutom är en ytterligare besvikelse att välja en partiordförande och därmed högsta symbol för ett parti som tydligen på gammalt s-manér sätter jobb, eller andra lojaliteter, före mänskliga fredsfrågor och miljöhänseende.
Jag tänker på att denne person tydligen jobbat med lobbyfrågor för att stödja sin "gamla fabrik"; Hägglunds i Ö-vik, i ett tidigare ärende. Och vad gör man där? Jo, man producerar stridsvagnar och andra militärfordon! (Rapport skildrade detta, även TV 4s nyheter idag 26/1 12)

Dessutom att denne s-ordf är stark kärnkraftsanhängare. Något så ytterst osmakligt omodernt, inte minst efter Japan-katastrofen. Alla förnuftsivrande människor inser att vi kommit till vägs ände vad gäller detta sätt att utvinna energi. Det finns många alternativ som skapar både arbeten och energi och som är mer i linje med 2000-talets både ekonomiska fördelningspolitik och miljömässiga självklarheter.

Att lyssna på vad "folket" ville, vilket faktiskt var Jan Eliasson, en på många sätt väldigt god kandidat, var förstås orealistiskt. Dels pga dennes höga ålder, dels för att han är alltför distingerad, välbevandrad och mer sant humanistisk för sossarnas oklara och ibland direkt vilseledande politik.

Nej, nu vill man ha en slugger hämtad direkt från industrivärlden. Och som dessutom inte sitter i riksdagen. Så vem kommer att märka honom i debatter eller framträdanden? Och det är kanske så man vill ha det från styrande håll?
Som någon idag sade, "Han ser ut som en brottare". Och det kan tyckas komiskt, vilket det också är. Men det ligger nog också en hel del i detta.
För här blir det nog brottningsmatch. Men kanske mest för gallerierna. Vad som händer med de verkliga sanningsfrågorna - människors framtid i ett större sammanhang - under tiden får vi söka andra vägar för.


© CMM, http://nyatiden.blogspot.com, jan 2012

lördag 21 januari 2012

Juholt grillas och "offras". Men var är Sverige på väg?


På väg hem från jobb inne i stan passerar jag Håkan Juholts "väktare", dvs massmedia, utanför sossarnas huvudkontor på Sveavägen i Sthlm.

Fullt med kameror, folk, datorer, radio, tv. Det är förstås inte "hans" bevakare i sig, utan hela socialdemokratins. Men det blir ett väldigt fokus på en person, inte på någon politik.
Min undran har ökat senaste dagarna, en sorts alltmer intensiv tankfullhet. För det är inte riktigt så enkelt att Juholt bara är en "gubben i lådan". Även om han till mångt och mycket uttryckt och kanske också "spelat" på detta, för att verka avväpnande, säker, trygg.
Men har ha varit det? Tveksamt. Och förstås också svårt med denna "mobb" ständigt på jakt efter honom.
Jag tänker inte på de inledande fadäserna, bidrag eller inte bidrag osv. Utan mer på de övergripande frågorna, olika innebörder av detta märkliga scenario.

Om Juholt drevs av en egen viktighets-kampanj när han på ett eller annat sätt manövrerade sig in i positionen av partiledarrollen från början efter Sahlin. Var det "egot", en stark lystnad efter eget inflytande som kom i första rummet? Eller kände han verkligen ett starkt "kall"?

Eller - fick han stöd, möjligtvis en indirekt påverkan, från olika håll som vill föra socialdemokraterna åt ett helt annat håll? Och kanske mer "användes", nästan som "kanonmat". Kanske också, indirekt, för att påverka partiet till en mer undergiven, söndrad roll?

Nu har ju sossarna inte varit speciellt nytänkande eller ödmjuka i sin regeringsroll efter Palme. Mycket blev cementerat, något flera röster också inom partiet kritiskt tagit upp i efterhand då de senaste valen förlorats.
Men Socialdemokraterna har inte bara lidit av sin otymplighet och låsta positioner kring ett mer oflexibelt tänkande och agerande.
Detta parti - och Sverige som nation - har också påverkats starkt av två mord på högt uppsatta politiker, Olof Palme och Anna Lindh. Dessa personer, oavsett om man röstar socialdemokratiskt eller inte, hade en väldig närvaro och ett genuint engagemang i många frågor. Dessa mord var också attacker på något större, även om både Palme och Lindh, som många toppolitiker, kan ha spelat med i flera spel samtidigt.
Det finns många bottnar i detta som ännu inte på långa vägar har nått klarhet.

I fallet med Juholt känns hans retorik nästan hopplöst gammeldags. Jag har fått en lätt obehaglig känsla av att detta inte riktigt stämt överens med tiden och behovet av förnyelse. Både för socialdemokratins del, men också överlag för svensk politik.
Juholt är säkert duktig på en rad saker i sitt yrke. Han är säkert också en trevlig person på sitt sätt. Men hur fungerar han som ledare? Och som förnyare? Och varför valde man egentligen honom?

Hur ska det gå för sossarna, är förstås frågan? Kommer de kunna resa sig ur krissituationen och hitta sätt att istället stärkas av denna märkliga resa? Kommer Juholt snart avgå ändå? Förmodligen.
Och leder detta till en ännu större och värre urgröpning av svensk inrikespolitik?
Och också ytterligare försvagning av den svenska demokratin?

Den verkliga demokratin, den kraft som finns i folkets anda och natur, behöver fortsätta stärkas. Alla bidrar vi till det. Inte minst genom att frammana det goda, de högre energier som vi alla kan låta ta form genom oss, oavsett vår tro och olika politiska frågor.


© CMM januari 2012.

måndag 21 november 2011

Mediciner skapar sjukdom?! Utöka hälsobegreppet och använd fler resurser för utveckling och friskhet


Såg att ett inslag från Sveriges Radio i programmet "Kaliber" väckt en del uppmärksamhet i nyhetsflödet.

Där berättar man om hur många blir sjuka av medicinering i sig. Det låter ju "helt sjukt" (Inte meningen att vitsa till det.). Det är både märkligt och obehagligt snarast. Mediciner och denna typ av idag traditionell vård verkar ha många brister (vilket många påpekat genom åren). Läs (eller lyssna) på hela inslaget här.

Detta apropå mitt inlägg här nedan, att många (men absolut inte alla!) styrande krafter inom auktoriserad samhällsvård vänder sig emot andra möjligheter, t ex inom området av alternativ hälsa.
Det är samtidigt väldigt konstigt. Med tanke på att vården och de styrande politikerna egentligen måste vara väldigt i behov av fler lösningar. Det är felbehandlingar (mkt pga hög stressfaktor, tror jag). Det är motstånd mot större helhetstänk och alternativa metoder. Det är prestigerevir och ekonomiska intressen som styr för mkt (där läkemedelsindustrin verkar ha stort inflytande). Och så är det mediciner som i sig skapar ohälsa. För att nämna några faktorer.

Därför behöver alla parter, inte minst folket, alla som har behov av läkning, vilja skapa ett större utbud och en expanderad hälsosyn. Som också är kostnadseffektiv.
Och det är mycket av de nytänkande helhetsbaserade metoderna, som mer utgår från människans och livets naturliga läkekraft.

Alltfler får också upp ögonen för att det finns många vägar till ökad hälsa. Att kroppen och psyket verkar tillhöra ett större sammanhang av liv. Och därför när man kopplar in denna större enhet också lättare kan ta emot läkning.
Det är ett stort ämne och inte alltid så enkelt, var sig med "pillermetoden" eller med alternativa hälsogrepp. Det bästa tror jag är att kombinera synsätten. Och skapa en ökad öppnehet och dialog mellan olika kunskapsgrenar. Och därmed kunna tillvarata det bästa för människors olika behov av hälsa, läkning och - inte minst - utveckling!

För hälsa verkar handla i grund och botten om att vi utvecklas som människor. Att det vi kallar vår kärna, "själen" eller kärleken eller livskraften (och förmodligen att alla dessa olika begrepp har sitt värde och sin sanna plats) får blomma. Fylla oss med det livsflöde som är naturligt.
Som inte hindras av olika sorters negativ stress. T ex från tankemönster att vi ska leva upp till gamla bilder av "duktighet", oformulerade krav från vårt obelysta förflutna.

Att öka din medvetenhet - att öka din inre inkoppling - att uppfatta och tillvara ta fler nivåer av ditt medvetande.

Fortsätter skriva om det på min andra blogg, Herkules Light


© CMM, Nya tiden blogg, nov 2011.

onsdag 16 november 2011

Miljondonation för ökad hälsa genom alternativa metoder bortblåst?Apropå min lilla "serie" om olika perspektiv kring det mänskliga intellektet på Herkules Light Blog tar jag här upp ett debattämne.
Som de senaste dagarna flutit upp mer tydligt på ytnivå av svenska folkets kollektiva medvetande.
I alla fall vissa delar av det. Jag har väntat litet på att detta skulle kunna bli en riksnyhet, men det är väl för laddat.

Bakgrunden är att anrika Karolinska sjukhuset fick en mycket generös donation på 43 miljoner (!) för många år sedan som uttryckligen skulle användas till alternativa metoder inom läkarvården. Ett speciellt centrum för denna forskning tog då 2005 sin början, med namn från donatorerna, Oshercentrum.
Problemet är att denna donation har tydligen endera försvunnit, och därmed använts till annan mer traditionell läkarforskning. Eller så finns den fortfarande kvar, i alla fall delvis, men är låst.
Skälen till detta är oklara, men många menar på att den ledning som sköter dessa frågor inom Karolinska är direkt negativa till det komplementära hälsofältet. (se nedan för länkar)

Denna komplementära hälsoinriktning, som är mer holistisk och med färre biverkningar, är idag ytterst spridd och i många fall uppenbart välförankrad. Det anförs ofta i diskussioner kring denna fråga, att de alternativa metoderna och synsätten inte har tillräckligt med vetenskaplig bevis. Dels kanske detta stämmer på så sätt att metoderna inte undersökts och prövats mer grundligt och seriöst av just de som uttalar dessa åsikter. Dels att starka krafter tycks motarbeta och överlag vill motverka en sådan utveckling i världen, kanske också speciellt i Sverige.

Dessa krafter tycks bestå bl a av läkemedelsbolag som gärna fortsätter ha sina inmutningar av gigantiska intäkter i fred. Detta åtgärdas inte genom politiska beslut eller andra regleringar, trots många undersökningar som visat på problemen (bl a genom Cochrane institute flertal gånger). Olika preparat som ska vara "medicinska" kan i många fall vara skadliga eller verkningslösa (läs t ex här, finns många fler exemp).

Jag skrev också för två år sedan (2009) en hel del om de stora problemen med "influensavaccin" som också visade sig vara direkt skadligt och/eller verkningslöst (läs här). Och som också samhällsekonomiskt var en enorm utgift - till vilken nytta?
Vaccinpropagandan fortsätter dock. Men alltfler har nog insett det skrupellösa och destruktiva i detta. Tyvärr verkar dock inte våra politiker eller andra myndigheter reagera nämnvärt. (En nyare artikel om detta i NewsVoice)

Samtidigt är det ytterst viktigt tycker jag att inte skapa en onödigt överdriven polarisering som snarast motverkar dialog och konstruktiva utbyten mellan de nytänkande metoderna och traditionell läkarvård. Allt fler läkare blir också alltmer engagerade och öppna med sina erfarenheter och kunskaper kring "naturligt läkande". Och får, eller tar, också mer rättmätig plats, även om det i ett övergripande perspektiv sker långsamt, speciellt i Sverige.

Läs mer på Alternativjournalen (som drivs av Ulf Brånell, välkänd profil inom alternativa hälsofrågor)
Och på NewVoice (Torbjörn Sassarson).

En annan av mina tidigare texter:
• Om att se hälsobegreppet i ett större förändringsperspektiv i vår tid - här


© CM, Nya tiden (http://nyatiden.blogspot.com/) nov 2011.

onsdag 2 november 2011

"Den nya tiden" skapas av vårt expanderade medvetandeSkrivit ett inlägg på Herkules Light om "Tiden" - läs vidare här.
Inte främst tiden vi lever i. Utan om hur vi upplever tiden så olika beroende på hur vårt medvetande är inriktat.

Och att det vi kallar "den nya tiden" - dvs en mer harmonisk, samverkande och kärleksfullt förnuftig värld - skapas genom vårt expanderade medvetande. Att vi kan möta och ta in, och därmed kan manifestera även fysiskt, en större livsordning.

Genom vår ökade mottaglighet för högre medvetenhet och möjligheten - vårt val - att omvandla det lägre inom oss, skapar vi det nya.

Därför är detta kring "tiden" ett högst intressant ämne. Som kan låta aningen abstrakt. Men som har många praktiska kopplingar och perspektiv.
Också för att mer belysa vad medvetandet är. Och hur vårt mänskliga medvetande egentligen inte är statiskt.
Att vi egentligen - hela tiden - deltar i ett större "forum" eller "rum" för medvetandet.
Det sker hela tiden. Men vi är oftast omedvetna om det.

Dels i vår närmiljö, med alla de som är nära oss. Dels olika grupper som vi har band med (även de s.k "döda", som ju egentligen lever vidare men i andra former o nivåer). Dels mänskligheten i stort, människan som form och utvecklingsfas.
Dessa nivåer har i sin tur olika ingångar och beröringspunkter. T ex det "undermedvetna", som existerar både individuellt, gruppmässigt (alla grupper) och kollektivt. Osv

Men det mest intressanta och avgörande - egentligen - är vår koppling med vårt "odödliga jag", vår högre medvetenhet, själen.
Vi kan kalla det för många olika namn. Men det gemensamma är att det är vårt ursprung, vår större livskälla.
Själen är enhet. Själen är kärlek. Själen är visdom.
Och är också en kollektiv form, men på ett helt annat varv i spiralen. Vi ingår genom vårt själsmedvetande i en större enhet. Som är uttryck för ett mycket större liv.

Denna enkla sanning har alltid funnits med människan. Och så än idag. Trots enorma svårigheter och fördunklingar väcks denna insikt allt snabbare inom mänskligheten igen. Att själen är levande - i människan själv.

I vardagen, i den fysiska världen. I naturen, i formen. I alla livsformer finns den högre medvetenheten. Men den måste aktiveras, kopplas in. Det kan vi bara göra själva. Samtidigt i den här tiden får vi enorma möjligheter att ta emot stöd och hjälp för detta.

Gå inte vilse mer. Ta emot din inre vägledning. Ta emot ditt stöd. Ta emot all kärlek.


(För fler kopplingar kring "tiden", läs gärna fler inlägg via rubriken "tankar om tiden" i innehållsmenyn till höger.
Läs mer här kring "själens inflytande för en ny tid"
Här kan du också läsa mer om SoulWork som en utvecklingsmetod i vår nya tid. )

© CMM Nya Tiden, nov 2011

söndag 30 oktober 2011

På väg in i en ny tid - "28 okt 2011" en längre process


Så har vi gått "igenom" datumet 28 okt 2011. Och det har verkligen varit och är starkt fortfarande.
Men beror detta på maya-kalendern och dess nutida tolkningar i sig? Nej, det är ett större sammanhang.

Många som tänker och känner av det nya idag (kanske framförallt olika engagerade i Maya-kalendern) har hört tals om, funderat, tolkat och spekulerat kring detta datum. Att det skulle innebära en stor dag av förändring. Och kanske också svåra händelser. Eller iaf annorlunda.
Och att "tiden nu skulle ta slut". Hmmm.

Det beror förstås på vad man lägger i detta begrepp. Men det verkar inte stämma att allting skulle nå ngt slags "ände" här. Tvärtom tycks vår värld, vår mänskliga medvetande både i helhet men framförallt på olika gruppnivåer och individuellt, snarare expandera.
Kanske till och med globalt, att vår planet genomgår en större expansiv medvetandeförändring

Som jag skriver på andra bloggen - läs här - så ser jag detta som del av en större, mer genomgripande förändring. Som kommer pågå en längre tid. Vi är inte klara än.
Och att detta har inte med Maya-kalendern i sig att göra. Det finns säkert återkopplingar. Men det verkar märkligt och långsökt varför hela denna enorma övergångsfas i vår planets och vår mänsklighets historia skulle formas ur en enda kalender?

Det är överlag många olika äldre folkslags uppfattningar (också "profetior" på sätt o vis) om stora förändringar i vår tid som bildar denna bakgrund.
Men också många fler nivåer av andlig visdom och egentligen mer omfattande information kring detta som finns. Och som inte alls kommer till uttryck genom just Maya-kalendern.

Egentligen kan man undra varför skulle just denna form av "profetia" (om det nu verkligen är avsett som en profetia?) ha så stor effekt i vår tid?
Kanske för att ha en begreppsram. Som inte bara härstammar från vår egen tid. Utan så att säga blir mer "tidlös". Och därför kanske mer trygg?

I vilket fall som helst, så är detta positivt till stora delar. Så länge det används konstruktivt. Och inte för att skapa rädslor eller undergångskänslor. Vilket tyvärr samtidigt har skett i stor utsträckning. Detta är felaktigt. Dels för att det framgår inget sådant vad jag förstått i kalendern i sig. Dels för att den informationen är snedvriden, kanske i många fall direkt missbrukad.

Det handlar om ett medvetandeskifte.
Och förmodligen också om ett maktskifte i världen på lite längre sikt. Där makt ska spridas snarare än missbrukas och användas elitistiskt.

Vi kan använda denna modell - dock som en bland många andra - som visar en liknande utvecklingsrörelse. Det kan utgöra en enklare plattform för att få en viss tankeutrymme i något som ändå är ganska svåröverblickbart. Hur hela den här tiden förändras.
Eller rättare sagt, hur vår mänsklighet håller på att ta ett stort kliv i medvetandet.

Inte alla samtidigt. och absolut inte på samma sätt. Men ändå i någon form av ökad insikt om ett större liv.


© MM, okt 2011.